Oferta kursów e-learningowych

Zapraszamy Państwa do skorzystania z poniższej oferty szkoleń online.

W celu przesłania zapytania o szczegóły merytoryczne i organizacyjne kursu wystarczy kliknąć nazwisko Prowadzącego, dzięki czemu będą mogli Państwo przesłać do niego email bezpośrednio ze swojego programu pocztowego.
W celu zgłoszenia się na kurs należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl (rodzaj formy doskonalenia - Szkolenie online MOODLE).
Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia szkolenia online jest zgłoszenie się min. 15 uczestników.

Rok szkolny 2014/2015

Tytuł kursu / szkolenia Prowadzący
Rodzice - szkoła. Partnerstwo i dialog w edukacji Grażyna Bochenkiewicz
Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych Agnieszka Perczak
Nowatorskie zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych Marta Lipska
Multi Art Projekt – warsztat działań plastycznych i muzycznych w edukacji szkolnej Sylwia Kurcab
Jadwiga Mielczarek
Trening kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem usług Google Katarzyna Wilk


Last modified: Tuesday, 20 January 2015, 10:39 AM