Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą obejmuje 218 godzin dydaktycznych. Jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką. Jest realizowany w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. ramowy plan i program kursu.

BAZA MATERIAŁÓW