Kurs adresowany jest do nauczycieli przedmiotów artystycznych i entuzjastów sztuki. Celem szkolenia  jest wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli, którzy zajmują się edukacją artystyczną na każdym etapie edukacyjnym. Podczas kursu dowiemy się jak inicjować przestrzeń artystyczną za pomocą różnych metod i form pracy z wykorzystaniem zasobów internetowych, nowoczesnych technologii. Nabędziemy umiejętności praktycznego poruszania się w przestrzeni wirtualnej,zdobytą wiedzę wykorzystamy na zajęciach artystycznych, pozalekcyjnych oraz innych przedmiotach humanistycznych.