Sieć dla pedagogów specjalnych w aspekcie podnoszenia jakości pracy pedagogów specjalnych na rzecz optymalnego wsparcia każdego dziecka, ucznia. Przestrzeń sieci ma służyć  wymianie doświadczeń, refleksji oraz nawiązywaniu współpracy pedagogów specjalnych. Tematem przewodnim będzie dyskusja wokół roli i zadań pedagogów specjalnych.