Sieć przeznaczona jest dla nauczycieli języka polskiego, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie wykorzystania różnych narzędzi TIK na swoich lekcjach.