Zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia na temat pracy z uczniem z doświadczeniem migracji. Przedstawimy m.in. propozycje, jak pracować z uczniem z doświadczeniami migracji i jakie aktywności wykorzystać do integracji uczniów w klasie wielokulturowej. W programie sieci znajduje się również prezentacja przykładów dobrej praktyki, propozycje narzędzi TIK i materiałów dydaktycznych przydatnych do pracy wychowawczo-dydaktycznej z uczniem cudzoziemskim oraz zasoby internetowe do samodoskonalenia się w tym zakresie.