Sieć współpracy i samokształcenia adresowana jest do wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach sieci omówione zostaną różne narzędzia webowe pracy nauczyciela pomocne w procesie dydaktycznym. Celem wymiany doświadczeń uczestnicy będą mogli wypracować i udostępnić własne materiały.