Sieć współpracy i samokształcenia "Samorząd Uczniowski na Czasie. Inspirownik nauczyciela opiekuna SU" adresowana jest do nauczycieli opiekunów SU w szkołach podstawowych, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie wspierania działań dzieci w czasie pandemii. W ramach pracy na platformie MOODLE oraz w czasie spotkań online uczestnicy sieci dzielić się będą własnymi doświadczeniami, analizować dobre praktyki w oparciu o OZE, poszerzać swoje kompetencje w obszarze praca zespołowa nauczycieli i uczniów.