Celem kursu jest poznanie narzędzi do diagnozy i sposobów kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym oraz opracowanie planu ich wspomagania.