Wspomaganie nauczycieli przedszkola w procesie diagnozy i kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci.