Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli doradców-metodycznych została stworzona w celu wymiany doswiadczeń w ramach dobrej praktyki.