Panel testowy dla nauczycieli-doradców metodycznych.