W myśl nowej podstawy programowej bardzo ważne jest kształtowanie myślenia algorytmicznego. W ramach korelacji przedmiotowej zostaną wypracowane na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia algorytmy rozwiązań sytuacji problemowych z różnych przedmiotów kształcenia ogólnego.