Miejsce wirtualnej współpracy nauczycieli – uczestników sieci "Matematyka jako intelektualna przygoda - rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela". Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki.