Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, do wychowawców, którym zależy na tworzeniu w szkole środowiska przyjaznego uczniom i sprzyjającego zapobieganiu podejmowania przez nich zachowań ryzykownych. Celem sieci jest rozwijanie umiejętności w zakresie profilaktyki uzależnień, dzielenie się wiedzą oraz wymiana między uczestnikami doświadczeń w tym zakresie.