Zgoda Śląskiego Kuratora Oświaty WE-DN. 5471.1.14.2019

Kurs jest adresowany do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne  do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu i posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm).

Czas trwania kursu: 150 godzin dydaktycznych, w tym:

  1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
  2. Metodyka nauczania – 90 godz., w tym hospitacja zajęć 20 godzin.